Haqqımızda

Bizim hədəfimiz təkcə müştərilərimizi keyfiyyətli məhsullarla təmin etmək deyil, həmçinin ekoloji cəhətdən təmiz və müasir texnologiyalara uyğun sifarişləri icra etməkdir.

KEYFİYYƏT

Bizim məqsədimiz tikinti sektorunda müştərilərin tələbatına uyğun müxtəlif çeşiddə məhsulları  keyfiyyəti aşağı salmadan, daha endirimli qiymətlə təmin etməkdir.

AŞAĞI QİYMƏT

Bizim arzumuz müştərilərimizin müraciətlərini maksimal tez zamanda, günün istənilən vaxtı, operativ və sürətlə, tələb edilən yerə çatdırmaqdır.

VAXT

MİSSİYA

Biz inşaat biznesimizin inkişafında və həyata keçirdiyimiz işlərin keyfiyyətinə müştərilərimizin verdiyi yüksək qiymətin qazanılmasında davamlı uğurların hesabına həm Azərbaycanın, həm də dünyanın tikinti bazarında rəqabət üstünlüyü əldə edəcək və özümüzü dəyərli tərəfdaş olaraq təsdiq edəcəyik. Işlərimizdə rəhbər tutduğumuz başlıca məqam istehlakçılarımızın tələblərinin ödənilməsi öhdəliyinə bağlı qalmaq, eləcə də Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və beynəlxalq normalara əməl etməklə şərtlənir.

GƏLƏCƏYƏ BAXIŞ

Keyfiyyət, ekologiya və əməyin təhlükəsizliyinə dair yüksək göstəricilərin təmin olunmasına yönəlik vahid inteqrə edilmiş idarəetmə sistemindən istifadə yolu ilə şirkətimiz istəyir ki:
- Ekoloji məsələləri nəzarətdə saxlamaqla bunların ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınmasına təsiri ilə bağlı riskləri minimuma endirsin;
- Əməkdaşlarımız və subpodratçılarımızın iş yerlərində sağlamlığının qorunmasını təmin etmək üçün peşə sağlamlığı və təhlükəsizliklə bağlı riskləri daim nəzarətdə saxlasın.

XİDMƏTLƏRİMİZ

The company provides comprehensive services in various areas of construction.

Construcion services

BİNALAR

YOLLAR

ZAVODLAR

KÖRPÜLƏR

SU VƏ KANALİZASİYA 

XƏTTLƏRİ

Construcion services

BETON

ASFALT

PREKAST

LİSENZİYALARAMIZ

SƏNƏDLƏR

AS İNŞAAT-N Maliyyə Hesabatları

31 dekabr 2018-ci il tarixinə

AZİTAL İNŞAAT Maliyyə Hesabatları

31 dekabr 2018-ci il tarixinə

TƏRƏFDAŞLARIMIZ

BORUSAN

EVRASCON

CONSIST

AS GROUP

BASF

AZİTAL İNŞAAT

STP

AZERSU

AZFEN

UNIVERSAL

SAMSUNG

ENGINEERING

+GF+ Hakan Plastik

AS İNŞAAT-N

MENYU

SOSİAL MEDİYA